Andra uppdrag

Har undervisat i ensemble på Viks folkhögskola samt på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Undervisar i jazz-teori och ensembelspel på jazzveckorna på Visingsö.

Undervisar, vid behov, i gitarr på Uppsala Universitet.

Spelar då och då standard-jazz i olika constellationer.

Bland kollegor jag spelar/spelat med finns bl.a. Kjell Öhman, Claes Janson, Anders Widmark, Sara Isaksson, Rebecka Törnquist, Robert Wells, Tomas Ledin, Bill Öhrström, Gustavo Bergalli, Egil Johansen, Karin Hammar, Claes Lindqvist, Mikael Skoglund, Bertil Strandberg, Bosse Broberg, Ulf Andersson med flera.....

Panta Rei


Lärarkonsert på Visingsö 2011
Thomas Arnesen, John Högman, Klas Toresson, Gustavo Bergalli, Ambjörn Hugardt, Bertil Strandberg, Berit Andersson. Delvis skymda David Wickins på trummor, Hans Loelv accordion, Claes-Göran Skoglund piano.

Skivor/CD:n utgivna i eget namn.

Medverkan på skivor/CD:n.

För länge sedan..

Thomas x Utbildning x Lektioner x Masterclassx Arnesen B Band x TAG x The Four x Bröllop/Begravning x Andra uppdrag x Kontakt x Katharina