© Hands on

 

 

 

 

 

Startsida

Behandlingar

CD

Kontakt

Startsida - Arnesen

Thomas

Mer om Katharina Arnesen - terapeut och lärare

De första nitton åren tillbringade Katharina i Jönköping. De kommande två åren i Los Angeles där hon utbildade sig till maskör. Därefter följde ett antal år då hon arbetade i Sverige och utomlands på ett flertal teatrar och TV-bolag, samt på Göteborgs Operan med olika projekt - ofta som ansvarig för smink-, mask- och perukbitens design och utförande.

Katharina har största delen av sitt liv varit intresserad av hur och varför vi fungerar som vi gör och vad det leder till. Intresset vaknade med en fråga hon ställde sig själv när hon var nyss fyllda 8 år. Vad är det som sker som gör att en sprallig och rörlig 5-åring kan bli till en stelnad och stapplande 85-åring? Medan andra fortfarande är rörliga i samma ålder. Frågan uppstod när hon såg sin lillebror leka på gräsmattan och en man kom ut med sin gåstol genom en dörr på ålderdomshemmet där de var för att det var midsommar och deras föräldrar var med i en folkdansuppvisning. Det fanns dansare med som var pensionärer sedan länge, med bra kondition och rejält rörliga.

Katharina har sökt information och praktiska kunskaper från ett brett spektrum av källor under lång tid. Kort sagt - hon har aldrig slutat studera.

Hon har studerat i Sverige, USA, Tyskland, England, Malta, Portugal, Danmark, Kanada och Österrike. Främst olika medicinska tekniker och filosofier både från väst och öst, historia, religioner, kvantfysik, energimedicin, biologi och olika medvetande tekniker för fokus, meditation, ökad närvaro och förmågan att förändra sin uppfattning av tillvaron genom att lösa upp gamla föreställningar som stör.

De behandlingsmetoder Katharina behandlar med är några av de mest effektiva och minst invasiva hon hittat hittills. Hon började lära sig klassisk svensk massage 1990, reiki 1992, bodytalk 1996, lymfdränage 1999 och Atlantean healing 2012. Hon har förkovrat sig i dessa tekniker sedan dess, samt kompletterat med kurser inom bl.a. medicin på universitet.

Den gemensamma nämnaren är hennes intresse för människor och den fantastiska potential som finns inom oss alla. Oavsett om det gäller att läka ett fysiskt problem, komma tillrätta med en livsstil eller ett tankemönster, som inte längre passar in i det liv vi vill leva. Utvidga vår förståelse av vår omvärld eller utveckla vår konstnärliga förmåga och förmåga till samarbete utöver det vi trodde var möjligt.


Foto: Thomas Arnesen