© Hands on

 

 

 

 

 

Startsida

Behandlingar
-
BodyTalk
- Lymfdränage
- Intuitiv coachning
- Atlantean Healing
- Reiki
- Klassisk svensk massage

Kurser

CD

Kontakt

Startsida - Arnesen

Thomas

Intuitiv coachning

Målet - friskhet i tanke, ord och handling.

Med friskhet menar jag din förmåga att förhålla dig till tillvaron utan att störas av de av dina egna beteende- och tankeprogram, som inte har med tillfället att göra. Utan att se på det som sker och det du gör med friska, vakna, öppna ögon som tar in vad som sker istället för att ägna dig åt tolkning genom den känslomässiga dimman från förfluten tid.

Att sikta framåt för att nå nya mål istället för bakåt och nå gamla.

Coachningen är ett öppet samtal om valfritt ämne. Det kan röra praktiska problem i privatliv eller yrkesliv, relationsproblem privat eller i yrkeslivet, sorgearbete efter annans död eller inför den egna döden, problematik runt närståendes eller egen sjukdom etc. Samtalet syftar till att du når din egen friskhet genom aha-upplevelse, förståelse, skiftat perspekiv och medkänsla med dig själv. Samtalet tar upp till en timme per gång.

"Jag har över 20 års erfarenhet av att arbeta med intuitionen som verktyg. Är inte utbildad psykolog eller psykoterapeut, men är bra på att lyssna och höra vad du verkligen uttrycker. Jag har gott om livserfarenhet - både egen och andras - från att under hela mitt vuxna liv arbetat med att lyssna på andra både som terapeut och som maskör och av att vara verkligt närvarande i mitt eget liv." Katharina Arnesen, intuitiv coach

Uppsala 800:- inkl. moms/timme
Stockholm 960:- inkl. moms/timme
per telefon 800:- inkl. moms/timme

BOKA Intuitiv coachning
mail till Hands on
070 - 577 44 29

Blåklint Foto: Katharina Arnesen
Foto: Katharina Arnesen