© Hands on

 

 

 

 

 

Startsida

Behandlingar
-
BodyTalk
- Lymfdränage
- Intuitiv coachning
- Atlantean Healing

- Reiki
- Reiki historia
- Reiki behandling
- Reiki distansbehandling

- Klassisk svensk massage

CD

Kontakt

Startsida - Arnesen

Thomas

Måsar på Siesta Key Beach   Fotograf: Katharina Arnesen
Foto: Katharina Arnesen

Katharina använder sig av de västerländskt traditionella 12 fasta handpositionerna, men även av olika tekniker som utvecklats i Japan.

1991 kom hon i kontakt med Reiki för första gången. De resultat som hon upplevde själv och såg hos andra ledde till att hon utbildade sig inom reiki och slutligen blev lärare i reiki/reiki master.

"Jag använder reiki för att det har gett mig möjligheten att leva ett lugnare, friskare, gladare och mer harmoniskt liv än tidigare.

Om man liknar livet vid en korridor där det bakom dörrarna finns möjligheter till upplevelser, upptäckter och utmaningar av alla slag. Då sprang jag tidigare omkring i korridoren och försökte dra upp dörrarna och titta in - ett fasligt jobb. Likt en lax som kämpar sig upp motströms. Nu för tiden flyter jag med strömmen ner mot ett hav av möjligheter. Jag låter korridorens dörrar öppna sig själva och koncentrerar mig istället på att upptäcka när de gör det. Då tar jag chansen och det har visat sig att livet blir mer spännande och lugnare så. Tidigare missade jag en hel del eftersom jag var upptagen med att stressa mellan dörrarna för att slita och dra i dem.

Det är inte så att jag dragit mig tillbaka till en bergstopp eller liknande. Faktum är att jag gör mer, upplever mer och jobbar mer än tidigare, men blir mindre stressad. Jag fyller hela tiden på extra energi med hjälp av reiki.

Jag har använt mig av reiki i princip dagligen sedan jag lärde mig det 1991"

"Människan offrar hälsan för att hon ska tjäna pengar.
Sedan offrar hon pengar för att få tillbaka hälsan.

Hon är så angelägen om sin framtid att hon inte njuter av nuet.
Följden blir att hon inte lever i nuet och inte heller i framtiden.

Hon lever som om hon aldrig skulle dö.
Sedan dör hon utan att ens någonsin ha levt."

Dalai Lamas svar på frågan "Vad förvånar dig mest?"

Hands on reiki ger dig verktygen för att vara närvarande i livet, uppleva nuet genom dina sinnen och en möjlighet att läka dig själv och andra.

Reikis historia

Reiki behandling

Reiki distansbehandling

Startsidan om Reiki